El nostre procediment de treball

La nostra forma d’iniciar els treballs és la de dur a terme una visita per exposar els nostres productes, però sobretot intentarem copsar quina és la intenció del Club a l’hora de decidir el seu equipament. Oferim el nostre assessorament professional, però escoltant i atenent les necessitats de disseny per poder presentar una oferta que satisfaci les vostres expectatives. Treballem sempre de forma conjunta per trobar la millor opció.

Com a segon pas presentem una proposta de disseny en paper i valorem si calen fer esmenes o millores.

El tercer pas és presentar un pressupost personalitzat de tot el projecte.

Finalment si tot ha estat correcte passem a fer una mostra definitiva del producte com a pas previ a la producció en sèrie.