Mitjançant una visita als nostres clients oferim el nostre servei de disseny personalitzat. Copsem la idea de disseny que tenen pel seu Club i presentem diferents dibuixos per donar una idea bastant aproximada del que serà el futur equipatge, ens avenim a introduir els canvis que es considerin oportuns i quan el disseny i pressupost està clar, passem a fer una mostra definitiva de l’equipatge.

Disposem d’un equip de disseny especialitzat en arts gràfiques que digitalitzarà la idea general d’imatge corporativa per preparar els primers esborranys que us presentem com a proposta inicial. En tot moment us assessorem per arribar al disseny definitiu que més adient pel projecte en que treballem.

Les nostres propostes de disseny sempre es basen en colors reals de gama estàndard per ser reproduïts amb una fidelitat màxima a l’original presentant. Incloem tot tipus de detalls en el nostre disseny, de tal manera que les propostes siguin el fidel reflex de la idea que hem extret de la trobada inicial.

Un cop disposem del vist i plau sobre els dissenys presentats és el moment de passar a la fase de pre-producció on elaborem amb idèntica qualitat i mecanisme de treball la peça mostra basada en aquest disseny inicial, que un cop presentada passa per la fase de revisions sobre colors, detall, ubicació de detalls i disseny en general. Cada peça de cada projecte té un tractament únic en funció del teixit, tecnologia d’estampació i funcionalitat final de la mateixa per garantir el millor resultat tant en qualitat de disseny com de colors i durabilitat final.

Un cop apliquem les adaptacions necessàries al disseny, si és que han estat necessàries, us retornem les propostes, que un cop revisades passen de nou a la confecció d’una nova peça mostra de caràcter definitiu sobre els nous plantejaments adaptats sobre els dissenys i mostra inicial presentats.

La tecnologia que apliquem ens permet en tot moment mantenir els dissenys elaborats durant tot el temps que els nostre clients desitgin mantenir-lo, sense haver d’obligar a fer-ne unes comandes d’excessiu volum, adaptant-nos en tot moment a la idiosincràsia del i filosofia del club.

Un cop aquests dissenys obtenen el vist-i-plau final és quan passem a la fase de confecció, mantenim sempre els dissenys per a futures nous equipaments, complements, accessoris o qualsevol altre detall que requereixi el club per complementar l’equipament, ja sigui oficial, d’entrament, en peces per delegats o entrenadors, per marxandatge propi o per elaborar productes destinats a torneigs o campus.